Syntolkning Nu byter lokal

I månadsskiftet april/maj flyttar Syntolkning Nu sitt kontor till Chalmers teknikhus i Göteborg.

Det är projektstödet från Allmänna arvsfonden som gjort det möjligt för föreningen att äntligen hyra en ändamålsenlig lokal.

Inflyttningen sammanfaller tidsmässigt med föreningens syntolkning av Chalmers cortégen.