Västernorrland på en egen väg

I början på året blev Tomas Melander i Sundsvall klar med sin utredning om syntolkning i regionen, Västernorrland. Denna utredning har legat till grund för Regionala nämndens beslut om att uppdra åt honom att arbeta med syntolknings frågor i Västernorrland.
Beslutet: 29/5 2013