SKANSEN BOJKOTTAS!

Jakob Larsson, US, på SollidenUnga Synskadade bojkottar Skansen på grund av otillgänglighet
Tidigare i år var Riksförbundet Unga Synskadades ordförande Jakob Larsson tillsammans med Peter Lilliecrona från Syntolkning Nu och inspekterade Solliden.

Unga Synskadade har sedan tidigare och i samarbete med Syntolkning Nu sökt förmå Skansen i större utsträckning tillgängliggöra minst en av sommarens allsångskvällar. Kravet har i år inte tillmötesgått, bland annat med hänvisning till tidspress samt att man inte kan garantera US medlemmar säkerhet vid en eventuell utrymning av Solliden. Skansen uppger sig dock ha ambitionen att vara tillgängligt för alla, och man bjuder in US till ett möte under hösten. US beklagar läget och manar sina medlemmar att bojkotta Skansen till dess att US krav uppfyllts. Kraven inbegriper förutom platsreservation även syntolkning, garanterad säkerhet och ett bättre bemötande. Organisationen välkomnar dock ett möte.

På grund av rådande förhållanden kommer US inte i år att delta under Friendsdagen på Skansen.

Relaterat:

Besöket den 27 maj