INKLUSIONSPRISET 2015

Syntolkning Nu tilldelades den 26 juni riksorganisationen Unga Synskadades Inklusionspris. ”Syntolkning Nu har med hjärta, engagemang och styrka genom sin syntolkning tillgängliggjort kultur, sport, film och mycket annat för unga med synnedsättning.” står det bland annat i motiveringen.


Collage med plaketten för Inklusionspriset, Mikael Persson håller tacktal och bakom avgående ordförande i riksföreningen Unga Synskadade därefter diplom och plankett

Motivering: Syntolkningen har gått att ta del av både inom och utanför Sveriges gränser, både live och genom inspelningar. Syntolkning Nu har också tillsammans med Unga Synskadade bedrivit ett betydande påverkansarbete gentemot politiker, myndigheter, stiftelser, teatrar, institutioner och allmänheten. Vi vill genom utmärkelsen uppmärksamma Syntolkning Nu:s tillgänglighetsarbete och vi ser fram emot ett fortsatt nära samarbete. Inklusionspriset instiftades 2009 och delas ut vartannat år. Med priset vill Unga Synskadade premiera en persons, organisations eller företags arbete för attitydförändringar och inkludering av människor med funktionsnedsättning.

Jakob Rosenvind
Ordförande Unga Synskadade

Priset delades ut i samband med att Unga Synskadades Jubileumsforum på Almåsa Konferens. Peter Lilliecrona, ordförande tillika verksamhetsledare i Syntolkning Nu kunde inte närvara och föreningen företräddes därför av Mikael MP Persson, ledamot i Syntolkning Nu.
Då riksorganisationen Unga Synskadade nu även firade sitt 40-års jubileum överlämnade MP en verktygslåda med en tumstock, så US kan fortsätta kontrollera måttet på tillgänglighet samt ett par hörlurar så US kan fortsätta lyssna på Syntolkningar från Syntolkning Nu.
Under september 2015 kommer Syntolkning Nu att tillsammans med bland annat Riksföreningen Unga Synskadade genomföra en kampanj, ”Se Mig!”, om tillgänglighet, inkludering och syntolkning. Redan under Almedalsveckan kommer exempel på den kommande kampanjen presenteras