STÖD VÅR VERKSAMHET

Många tror fortfarande att syn- och teckenspråkstolkning är samma sak. Det är det inte, utan två helt olika hjälpmedel till två olika grupper av funktionshindrade. Personer med nedsatt hörsel behöver hörhjälpmedel, tex hörslinga och teckenspråkstolk medan personer med synnedsättning behöver synhjälpmedel, tex glasögon och syntolk. Den landsomfattande syntolkningsverksamheten är inget som sker med hjälp av skattemedel.

Genom att klicka här på loggan, paypal, kommer ni vidare till Paypal som hjälper oss samt flera andra organisationer och föreningar att enkelt hantera donationer och bidrag.
Bild från kontoret där Peter planerar in syntolkningar, någonstans i Sverige
Måste avstå
I över trettio år har syntolkar verkat i Sverige och de senaste fem åren genom bland annat föreningen Syntolkning Nu i Sverige. En förening, helt utan verksamhetsbidrag från vare sig stat eller kommun. Därför bygger mycket av syntolkningsverksamheten på ideella resurser. Verksamheten och efterfrågan ökar för varje år. Syntolkning Nu är den största leverantören av livesyntolkning i Sverige med närmare 150 uppdrag per år. Därtill inspelning av ljudspår för film och TV. Vi måste ända avstå från många syntolkningar runt om i landet, för vi inte har eller får full kostnadstäckning.

Syntolken Peter Lilliecrona intervjuas av SVT och programmet SverigeSkillnad mellan film och teater
Bidrag till att syntolka film live på bio ges än så länge av Svenska Filminstitutet. Något liknande för teater och andra nöjen finns ännu inte. Tillsammans med bland andra Riksorganisationen Unga Synskadade har vi uppmärksammat Kulturdepartementet på detta. Därför är det upp till varje arena/arrangör att själva bedöma om deras evenemang skall tillgängliggöras även för synsvaga och därefter själva stå för kostnaden av arvode och teknik. Institutioner med bidrag från Kulturrådet skall erbjuda syntolkning.

En grupp syntolkar och synsvaga träffas utanför biografen, inför syntolkning av en film under Stockholm Filmfestival. Tillgänglig bio
Svenska FilmInstitutet har regeringens uppdrag att tillgängliggöra film på biografer. Detta sker genom bidrag till livesyntolkningar som sker på utvalda filmer, dagar och städer. Sedan 2014 har man testat testat förinspelad syntolkning via mobilapp och det är detta sätt som kommer bli vägledande för svensk bio. Dock kommer det dröja länge innan all film på biografer kommer vara fullt tillgänglig. Syntolkning Nu har medverkat till att filmer som Jävla pojkar, Återträffen, Hundraåringen, Sune på bilsemester, Trevligt folk och The Double finns på DVD och/eller mobilapp.

Syntolken förbereder en live syntolkning i TVSyntolkning via TV
På uppdrag av Sveriges Television har Syntolkning Nu under flera år livesyntolkat Melodifestivalen, Guldbaggegalan samt Allsång på Skansen. Man har även gjort ljudspåret till Mästarnas Mästare. På uppdrag av Utbildningsradion har vi under flera år även gjort ljudspår till en mångd olika serier som Kemi nästa, Idrottens himmel och helvete, Miffo TV samt Mattemorden. Syntolkning Nu har även med egna privata medel syntolkat Eurovision Song Contest från Wien.

Syntolken leder en grupp synsvaga, som skall få träffa ensemblen i en pjäsDet ideella arbetet
All planering och logistikarbete sker helt ideellt och det är här vi behöver er hjälp. Syntolkning Nu har kostnader för webben, telefon, försäkringar, ekonomihantering, lokalhyra, teknik och reskostnader.
Vi hoppas att ni ser det arbetet som Syntolkning Nu gör över hela landet med att livesyntolka på bio, teater och evenemang som något viktigt för bland annat gruppen synsvaga unga och äldre. Vår utrustning måste underhållas samt våra broschyrer uppdateras, detta kostar också pengar, pengar som vi inte har.

Bidrag till fortsatt verksamhet
Vi hoppas ni kan och vill hjälpa oss att fortsätta hjälpa.

  • Broschyrer samt informationsblad i punktskrift.
  • Utrustning för syntolkning
  • Bidrag till biljetter för ledsagare
  • Kostnader för en syntolkad föreställning

paypalGenom att klicka HÄR kommer ni vidare till Paypal som hjälper oss samt flera andra organisationer och föreningar att enkelt hantera donationer och bidrag.

Tack för er hjälp
Styrelsen för den ideella föreningen Syntolkarna i Sverige
Organisationsnummer: 802473-9842
Logga för Syntolkarna i Sverige, en del av Syntolkning Nu. Syntolkarna i stora bokstäver. O:et utbytt mot ett rött öga med ljudbågar över och under