Monet till Cezanne

Till 2016 års världsutställning Monet till Cezanne i Halmstad arena har Destination Halmstad arbetat för ett tillgängligare besök. Personer med synnedsättning får låna teknik för att kunna lyssna till en syntolk som presenterar hela utställningen från foajé till utgång. Hela inspelningen är på över en och en halv timma.

”Utforska en ny spännande värld och glöm den traditionella idén om hur ett museibesök ska vara. Nu behöver du inte längre smyga tyst runt konstgallerier och museisalar och se mästerverken från långt håll. Istället kan du interagera med innehållet på ett helt nytt sätt, stimulera dina sinnen och utmana din föreställning om hur en utställning kan se ut. Förbered dig på en pulserande symfoni av ljus, färger och ljud – som kompletterar och förstärker varandra och skapar vad besökare har kallat ”en oförglömlig upplevelse för alla sinnen” – från utställningen Monet till Cezanne.

Syntolken Linda från föreningen Syntolkning Nu har läst in nästan alla text som presenteras på plexiglasskivor under världsutställningen Monet till Cezanne. Därtill har hon även läst in ett syntolkningsmanus som beskriver för personer med synnedsättning vad som händer under de trettio minuter som filmen visas i det stora rummet. Här ett exempel på hur det låter när Linda syntolkar det stora rummet med sina skärmar, ljudfil.

Personal till utställningen av Monet till Cezanne ger tummen upp till syntolkningen i Malmö Arena Dagarna runt föreningen Syntolkning Nu i Sveriges födelsedag, 18 maj, laddades, med vissa problem, de audioguider som är tänkta att användas. ID punkter för lyssningen sattes på plats och den 18 maj fick personal gå runt och testa det hela. Naturligtvis skedde detta med speciella glasögon för att simulera gråstarr och på så sätt bättre förstå vilken hjälp syntolkningen ger.

Länk till en teaser om syntolkningen

Länk till en teaser om hela utställningen