Sveriges tillgängligaste arena 2017

Syntolkning Nu har utsett Sveriges tillgängligaste arena 2016 och nu börjar arbetet att finna vilken arena i Sverige som röstas fram till den tillgängligaste 2017.
Detta är inget pris för bästa syntolkningen. Det är ett pris för att uppmuntra arenor och arrangörer att medverka till att en stor grupp människor kan inkluderas och inte missa något på grund av bristande tillgänglighet.
Motiveringen till Sveriges tillgängligaste arena 2016 lydde:

Som institution har man under flera år utökat sitt utbud av tillgängliga program. Man har lyckats att få till en tillgänglig hemsida, för de hjälpmedel som står till buds för personer med synnedsättning. Denna institution verkar, som många andra, även för en lyhördhet gentemot sina besökare, oavsett funktionsnedsättning.
Juryn sätter stor vikt på att ledsagare medföljer utan kostnad. Detta i tider då alltfler kommuner kräver att det är den som är i behov av ledsagning som ska stå för ledsagarens kostnader och inte kommunen. Denna institution arbetar även för att kunna få fram en syntolkning och textning via mobilapp. Toaletter för funktionsnedsatta finns lättillgängligt.

Valet till Sveriges tillgängligaste arena 2016 föll på Malmö Opera.

Läs mer i pressmeddelandet från Cision