Syntolkcentralen – En sida om film

Syntolken förbereder en live syntolkning i TV15 januari släppte vi upp vår nya hemsida SYNTOLKCENTRALEN. Här kommer vi presentera alla de filmen vi medverkat till att förse med inspelad syntolkning samt för utländska filmer även uppläst textremsa.

syntolkcentralen.se kommer vi även berätta om pågående arbeten med kommande syntolkningar. Intervjuer och bakomfilmer som har med arbeten kring filmer och TV-program vi arbetar med och har arbetat med.

Vi presenterar även vår timeline från fråga till leverans av färdig syntolkning samt efterkontroll.

Syntolkcentralen är en del av Syntolkning Nu i Sverige, som startade våren 2010.

2014 levererade Syntolkning Nu sin första digitala fil med syntolkning och uppläst textremsa till Svenska Filminstitutet (SFI). Innan SFI gav Syntolkning Nu uppdraget att göra filmen The double för visning under både Bergmanveckan samt Almedalsveckan på Gotland hade vi gjort fyra DVD filmer. Dessförinnan hade vi också 2012 levererat den allra första digitala inspelningen med syntolkning. Då fanns inte tekniken för uppspelning, utan allt skedde live i biografen via en uppspelare, som manuellt startades och synkroniserades med filmen. Filmen, Jävla pojkar, finns nu även på DVD.

SFI har räknat på målgruppen, personer med synnedsättningar och personer med läs- och skrivsvårigheter. Totalt räknar man med att cirka 1 000 000 personer berörs av den hjälp som syntolkning och uppläst textremsa innebär, via app eller på DVD.

För frågor maila film@syntolkcentralen.se