Tre år sedan #SEMIG kampanjen

Mellan den 15 september och 20 november 2015 genomfördes kampanjen #Semig.

Collage från olika livesyntolkningarKampanjen, var och är ett samarbete mellan Riksorganisationen Unga med Synnedsättning och Syntolkning Nu i Sverige. I kampanjen visade kända svenskar sitt stöd för att den kultur de är en del av ska finnas till för alla. 


Att kunna ta del av kultur sätter en guldkant på många människors liv. Det medför glädje, njutning och spänning, men har också andra, viktiga syften. Kultur ökar möjligheterna till allmänbildning, socialt umgänge och aktiv fritid. Personer med synnedsättning ges dock inte samma möjligheter som andra att ta del av kultur, då syntolkning ofta är en förutsättning. Det är långt ifrån självklart att Sveriges kultur syntolkas. Därför genomför vi kampanjen ”Se Mig” där kända svenskar genom korta video-selfies i sociala medier under #semig hjälper oss att sprida information och lyfta syntolkning till en ny nivå. Samtliga inslag i kampanjen är textade, så också personer med hörselnedsättning skall kunna ta del av kändisarnas videoselfies.

Kampanjens mål

  • Att sprida information och öka kulturbranschens och allmänhetens kunskap om vad syntolkning är och varför det behövs.

Långsiktiga mål

  • Att få till stånd en nationell samordning av syntolkning, som ökar pressen på den svenska kulturbranschen att syntolka det egna utbudet.
  • Att få till stånd ett nationellt stöd för finansiering av syntolkad kultur.
  • Att information om syntolkning ingår i den ordinarie marknadsföringen av alla slags kulturarrangemang, filmer och TV-program.
  • Att en samordnad informationskanal tas fram till vilken personer med synnedsättning kan vända sig för samlad information om aktuellt syntolkat kulturutbud.

Videoselfies:

Kampanjen avslutades med ett seminarium i Stockholm.

semigcollage1
Kampanjen, har varit och är ett samarbete mellan Riksorganisationen Unga Synskadade och Syntolkning Nu i Sverige. Mellan den 15 september till 19 november har närmare 50 personer, varav flera kända svenskar, visat sitt stöd för att den kultur de är en del av ska finnas till för alla.


Kampanjens mål

Kampanjens mål har främst varit att sprida information samt öka kulturbranschens, beslutsfattarnas och allmänhetens kunskap om vad syntolkning är och varför det behövs. Det har under perioden resulterat i några radio intervjuer samt tidningsartiklar kring ämnet syntolkning.

Under seminariet fick deltagarna ett par glasögon för att pröva på grå starr. Någon satt sedan under hela konferensen med glasögon på. Efteråt fick alla ta med sig glasögon för att visa på arbetet hur det är att se med en synnedsättning.

Seminariedagens inledning

Medan deltagarna tog plats i ABF husets Palmesal visades en kortare sammanfattning av alla de närmare femtio video selfies som visats och fortfarande visas på bland annat Youtube.

Strax efter 14 tog Johan Wingestad från Unga med Synnedsättning(US) mikrofonen och hälsade deltagarna välkomna. Därefter presenterades Josefin Bergstrand från US samt Peter Lilliecrona från föreningen Syntolkning Nu i Sverige(Syntolkning Nu) välkomna fram.

Efter en kortare introduktion visade man ett kort exempel från TV-serien Mästarna Mästare för att belysa skillnaden med och utan syntolkning. Många tog på sig glasögonen. Peter hade valt att visa en tävlingssekvens i en svart ruta, bara skrik, stön och lite musik. Helt omöjligt att förstå vad som hände. De flesta hade aldrig sett film på det sättet. Därefter övergick bilden att bli som vanlig. Med glasögon på var det fortfarande nästintill omöjligt att förstå vad som visade. Kort därefter fick man höra syntolken Lotta Isacssons röst. Innebörden av behovet och förståelsen för vad en syntolk betyder för personer med synnedsättning blev nu klarare för alla.

Efter filmexemplet presenterade Peter dagens moderator Anna Bergholtz. Anna och Peter berättade kort hur de för många år sedan kom i kontakt med varandra. Anna arbetade med TV serien CP-magasinet och anlitade Peter för ett uppdrag. Peter berättade i kort om hur det då gick till när han av SVT fick frågan om att syntolka en porrfilm.
Därefter förde Anna över diskussionen till att samtala om hur situationen ser ut för syntolkad kultur. Man belyste även de problem som finns med bristen på samlad information. Skattefinansierad kultur har en skyldighet att låta tillgängliggöra sina arenor, scener samt det som visas på dessa. Däremot finns inte samma skyldighet inom dem privata sektorn. Där är det välviljan och förståelsen av behovet som styr. Detta gör att många många evenemang inte blir tillgängliga för personer med synnedsättning. Man kunde också konstatera att den nya lagen om diskriminering på grund av en funktionsnedsättning är lite uddlös vad gäller syntolkning.

Syntolken leder en grupp synsvaga, som skall få träffa ensemblen i en pjäs

Peter Lilliecrona från Syntolkning Nu under sommarens återkommande syntolkning på Krusenstiernska Teatern i Kalmar. Här leder han gruppen bakom scenen för att träffa ensemblen.

Man kom även in på problemen med att public service valt att tablå lägga Barnkanalen till 21:00 i linjär TV. Detta har gjort att syntolkningar av stora publika evenemang flyttats till SVT Play. Därigenom har antalet tittare sjunkit med över 70%. Anledningen är att alla inte har tillgång till Internet samt att även om det är en samsändning kommer Play kanalen långt senare. Alla var dock mycket positiva till både SVTs och URs satsningar på tillgänglig TV.

Vad gäller film så arbetar Svenska Filminstitutet(SFI) numera med en mobil app lösning för smartphones. Via appen kommer man åt ett ljudspår med syntolkning samt ett ljudspår med uppläst text. Tidigare har syntolkning skett via live syntolkningar på förbestämd dag på biografen. Numera kan man ladda ned syntolkningen innan man går in i salongen. Deltagarna fick höra ett ljudexempel från den senaste James Bond filmen, Spectre. Även inom film har SFI stödens förskjutning ställt till det en del. Man har för närvarande valt att lägga stöden så att ljudspår på DVD inte prioriterats. Därför är det flera som sitter hemma och förgäves väntar på syntolkade DVD filmer. Även om man kan se flera filmer hemma via appen, streamade eller på DVD, så har inte alla smartphones. En del för man inte har råd och andra för man inte tycker sig klara den nya tekniken.

Public Service produktion av DVD erhåller inga bidrag från SFIs tillgänglig bio. Ett resultat av detta kan vara att man inte lägger på de redan befintliga ljudspåren till populära serier som Jordskott och Adventskalendern.

Anna ledde nu in samtalen mot mål och visioner. Kampanjen har haft flera långsiktiga mål och dessa samtalade men en del runt. Därefter påbjöds en kortare bensträckare med möjlighet till lite kaffe. Därefter presenterade Anna Ronja helt som beskrev vilken skillnad som syntolkningen gör för henne och vad hon saknar.

Sedan bjöd Anna att Pia Ortiz Venegas, ordinarie ledamot i distriktsstyrelsen och ledamot av verkställande utskottet Vänsterpartiet Storstockholm, Larry Söder, Riksdagsledamot för Kristdemokraterna samt Mikael Dahlquist, Riksdagsledamot Socialdemokraterna ta plats vid bordet.

– Alla människor har ett okränkbart värde, därför ska ingen diskrimineras på grund av att man har en synnedsättning. Genom att ni bjuder hit oss idag får ni partierna att tänka till i den här frågan. Så inleder Larry Söder från KD den politiska paneldebatten på finalseminariet.

Pia Ortiz Venegas, Larry Söder, och Mikael Dahlquist sitter vid ett bord framför publiken med två bordsmikrofoner framför sig

 

Paneldebatt med representanter från Sveriges Riksdagspartier (S, V och KD)

Pia Ortiz Venegas (V), landstingspolitiker i Stockholm samt ledamot av verkställande utskottet, berättade att Vänsterpartiets grundsyn är att tillgänglighet och delaktighet är en självklarhet. Det handlar om alla människors lika värde, menade hon. Vidare ser hon gärna en nationell samordning inom hjälpmedelsområdet, där syntolkning kan ingå.
– Vad gäller just syntolkning måste erkännas att de flesta partier gjort väldigt lite, sa hon.
I termer som dyrt, otydligt och omständligt beskrev hon situationen idag. Vad gäller teknisk utrustning tyckte hon också att smartphones skulle kunna anses som ett hjälpmedel, exempelvis för att personer med synnedsättningar ska kunna ta del syntolkning via appar på bland annat bio, var en bra idé.
Just smartphones diskuterades vid flera tillfällen under eftermiddagen.

Larry Söder, riksdagsledamot (KD) instämde i att syntolkningsfrågan måste lyftas betydligt mer och att han absolut är beredd att göra det.
– Varje människa har ett okränkbart värde oavsett ras, kön eller eventuell funktionsnedsättning. Ingen ska diskrimineras utan alla ska få hjälp och stöd och vara en del av samhället.
Han kommenterade också rådande tillgänglighetslagstiftning:
– Den lag som finns är ganska tandlös i vissa delar.
En nationell samordning ser han däremot inte som den rätta vägen att gå.
– Vi politiker har i uppdrag att stödja och hjälpa till men inte säga hur det ska vara.

Mikael Dahlqvist (S) sitter i socialutskottet som ansvarar för funktionshinderfrågorna sa att deltagandet i #semig-seminariet gav honom ny kunskap om syntolkning och den problematik som idag finns.
– Alla partier har en samsyn kring tillgänglighet men kanske olika idéer om hur man ska gå tillväga.
Han instämde i att tillgänglighetslagstiftningen har tydliga brister och att liknande diskussioner som förs på syntolkningsområdet sker gällande dövtolkning. En synkronisering i form av nationell samordning såg han som tänkbart.
Mikael Dahlqvist poängterade att många av frågorna som diskuterades under dagen ligger inom kulturområdet, därmed utanför hans arbete, men försäkrade att han skulle ta med sig intrycken och idéerna till ”kollegorna i riksdagen”.

Politikerdebatten drog över några minuter då det var många saker som man ville tala om. Vad gäller rådande tillgänglighetslagstiftning hettade det till en aning när det togs upp vilka partier som ställt sig positiva till undantag i lagen, det vill säga det som många ansett gjort kryphålen alltför stora, och inte.
En översyn av lagen har aviserats men har i dagsläget inte satts igång.

Lite försenade drog minglet igång med lite dricka och många olika goda snittar att välja mellan. Det blev en hel del nätverkande och samtal utanför Palme-salen.

Lotta Isacsson sitter på scenkanten och presenterar miljön och karaktärerna i pjäsen Ladykillers

Senare drog några av deltagarna vidare till Oscarsteatern för att få föreställningen Ladykillers syntolkad. Det blev en fin avslutning på en givande dag där Peter och Josefin också spelade in den sista video selfien för kampanjen #semig.

Samarbetspartners

  • Riksorganisationen Unga med Synnedsättning (US)
  • Syntolkning Nu i Sverige (Syntolkning Nu)
  • Arbetarnas Bildningsförbund (ABF)