Ta fram en syntolkningspott för kulturevenemang

I samband med den nationella syntolkningsdagen den 12 mars fanns ett öppet brev i tidningen Dagens Samhälle.
I dag är det nationella syntolkningsdagen, i dag uppmärksammar vi att inte alla har möjlighet att fullt ut ta del av den rika floran av kulturutbud som vi har i Sverige, skriver Linus Forsberg ordförande för Riksorganisationen Unga med Synnedsättning och Per Lodenius, kulturpolitisk talesperson för Centerpartiet.

Visst är det härligt att kunna gå och se den där revyn som fått så goda recensioner, fascineras av trollkonstnärens föreställning, njuta av scenshowen din favoritartist erbjuder eller koppla av till en välregisserad teaterföreställning?

För att personer med synnedsättning fullt ut ska kunna ta del av en kulturell föreställning behövs syntolkning, en muntlig beskrivning av det visuella som sker i föreställningen. Syntolkning möjliggör för personer med synnedsättning att ”se” vad som händer på scenen, att fullt ut bli en del av gemenskapen i publiken.

Full tillgång till kulturutbudet är en mänsklig rättighet som uttrycks i FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I riksdagens kulturpolitiska mål står bland annat:

För att uppnå de kulturpolitiska målen ska kulturpolitiken ”främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor”. Vi menar att en kulturpolitik som exkluderar personer med synnedsättning omöjligen kan påstås främja alla.

I dag har många aktörer inte råd att beställa syntolkning. Trots det stora intresset hos målgruppen är det syntolkade utbudet i Sverige därför alldeles för litet.

Vi föreslår att Kulturrådet, en myndighet som verkar för kulturens utveckling och tillgänglighet genom att fördela och följa upp statliga bidrag, får i uppdrag att tillhandaha en syntolkningspott. Potten ska vara öppen för alla – såväl offentliga som privata aktörer, arrangörer, organisationer och privatpersoner – att söka ur för att kunna möjliggöra fler syntolkningar.

Med en pott på exempelvis 5 miljoner kronor skulle uppskattningsvis 800 fler syntolkningar kunna genomföras i Sverige. Syntolkningarna skulle öka i storstadsregionerna, men framförallt skulle det tillgängliga kulturutbudet öka i glesbygdskommuner där lokala teatrar inte har råd att erbjuda syntolkning i dag. Det skulle främja tillgången till ett tillgängligt kulturutbud i hela landet – inte bara i storstäder.

I den totala kulturbudgeten är 5 miljoner kronor inte mycket pengar. Satsningen skulle innebära att den enskilda individen som vill gå på en specifik teaterföreställning vet att den kommer kunna syntolkas och den arrangör som i dag vill vara tillgänglig får stöd.

I dag på den nationella syntolkningsdagen uppmanar vi kulturminister Amanda Lind (MP) att ta fram en syntolkningspott för kulturevenemang över hela landet.