VARFÖR INTE BLI MEDLEM

En cirkel med svart kant som ett öga. inuti texten www.syntolkning.nu2020 startar vårt JUBILEUMSÅR – Tio år med Syntolkning Nu i Sverige

Är du medlem i Syntolkning Nu i Sverige? Först och främst behöver du inte vara medlem för att ta del av de evenemang som vi erbjuder med syntolkning. Du kan även köpa egna biljetter till aktuell dag och ändå ta del av syntolkningen.
Som medlem kommer du ibland få speciella förhandserbjudanden. Ibland erbjuder vi också, med kort varsel, våra medlemmar starkt reducerade priser på biljetter vi får tillbaka på grund av sjukdom, någon gång har det också hänt att det varit gratis. Under jubileumsåret kommer vi på utvalda föreställningar, runt om i Sverige, erbjuda enskilda medlemmar 10% rabatt på priset.
Syntolkning är inget som ges bidrag till via skattemedel utan vi arbetar på uppdrag. Oftast är det då arrangören som tar kostnaden för själva syntolkning.
För vem
Syntolkning är något som inte bara ger synsvaga möjlighet att ta del av olika evenemang. Syntolkning Nu bokar via sina inarbetade nätverk biljetter, långt fram, redan innan biljettsläpp. På så sätt kan intresserade boka långt i förväg, fundera ett tag och sedan bestämma om det är rätt dag och tid att gå. Flera SRF distrikt bokar större grupper via oss och vi hjälper till med administrationen medan distriktet erbjuder detta som en medlemsaktivitet. För oss är det viktigt att även vänner och anhöriga får sitta tillsammans.

Medlemsavgifter:

  • Syntolkar 200:- per år
  • Stödmedlem 150:- per år
  • Familj/Förening 300:- per år
  • Bidrag till verksamheten, valfritt belopp.

Swisha till 123 504 77 09 ange mailadress. Det går även bra via BankGiro 657-1327. Från 2020 kommer vi ta ut en avgift om 35 kronor per bokning för de som inte är medlemmar. Detsamma gäller även större grupper som inte är medlemmar. Detta för att få lite kostnadstäckning för allt det administrativa arbete som en bokning trots allt innebär.

Varför syntolkning
Många tror fortfarande att syn- och teckenspråkstolkning är samma sak. Det är det inte, utan två helt olika hjälpmedel till två olika grupper av funktionshindrade. Personer med nedsatt hörsel behöver hörhjälpmedel, tex hörslinga och teckenspråkstolk medan personer med synnedsättning behöver synhjälpmedel, tex glasögon och syntolk.
Den landsomfattande syntolkningsverksamheten är inget som sker med hjälp av skattemedel.
Läs mer på Wikipedia om de olika syntolkningsformer som finns.
Bild från kontoret där Peter planerar in syntolkningar, någonstans i Sverige
Måste avstå
I över trettio år har syntolkar verkat i Sverige och de senaste tio åren genom bland annat föreningen Syntolkning Nu i Sverige. En förening, helt utan verksamhetsbidrag från vare sig stat eller kommun. Därför bygger mycket av syntolkningsverksamheten på ideella resurser. Verksamheten och efterfrågan ökar för varje år. Syntolkning Nu är den största leverantören av livesyntolkning i Sverige med närmare 150-200 uppdrag per år. Därtill inspelning av ljudspår för film och TV. Vi måste ända avstå från många syntolkningar runt om i landet, för vi inte har eller får full kostnadstäckning.

Syntolken Peter Lilliecrona intervjuas av SVT och programmet SverigeSkillnad mellan film och teater
Bidrag till att syntolka film live på bio ges än så länge av Svenska Filminstitutet. Något liknande för teater och andra nöjen finns ännu inte. Tillsammans med bland andra Riksorganisationen Unga med Synnedsättning (US) har vi uppmärksammat politikerna på detta. Därför är det upp till varje arena/arrangör att själva bedöma om deras evenemang skall tillgängliggöras även för synsvaga och därefter själva stå för kostnaden av arvode och teknik. Institutioner med bidrag från Kulturrådet skall erbjuda syntolkning.

Tillgänglig bio
Svenska FilmInstitutet har regeringens uppdrag att tillgängliggöra film på biografer. Detta sker genom bidrag till livesyntolkningar som sker på utvalda filmer, dagar och städer. Sedan 2014 har man testat testat förinspelad syntolkning via mobilapp och det är detta sätt som kommer bli vägledande för svensk bio. Dock kommer det dröja länge innan all film på biografer kommer vara fullt tillgänglig. Syntolkning Nu har medverkat till ett stort antal filmer som finns på DVD och/eller mobilapp.
Läs mer om våra filmer på vår specialsida, www.syntolkcentralen.se.

Syntolken leder en grupp synsvaga, som skall få träffa ensemblen i en pjäsDet ideella arbetet
All planering och logistikarbete sker helt ideellt och det är här vi behöver er hjälp. Syntolkning Nu har kostnader för webben, telefon, försäkringar, ekonomihantering, lokalhyra, teknik och reskostnader.
Vi hoppas att ni ser det arbetet som Syntolkning Nu gör över hela landet med att livesyntolka på bio, teater och evenemang som något viktigt för bland annat gruppen synsvaga unga och äldre. Vår utrustning måste underhållas samt våra broschyrer uppdateras, detta kostar också pengar, pengar som vi inte har.


Medlemsavgifter:

Medlemsavgift:

  • Syntolkar 200:- per år
  • Stödmedlem 150:- per år
  • Familj/Förening 300:- per år

Swisha till 123 504 77 09 ange mailadress.
Det går även bra via BankGiro 657-1327

 

Tack för er hjälp
Styrelsen för Syntolkning Nu i Sverige