Två intervjuer

Den 1 oktober startades Arvsfondsprojektet Miljövänlig syntolkning på distans upp. Genast var två aktiva och intresserade taltidningar på. Verksamhetsansvarig för projektet, Peter Lilliecrona, intervjuades med två dagars mellan rum. För de som missat intervjuerna, kan man här ta del av dem.

Loggorna från Västmanland och Skånes taltidningar är klickbara

Logga Västmanland

Logga slånetaltidning

Följ projektet på www.tolk-igen.se