Nytt år nya avgifter

Trots pandemin fortsätter vi vårt arbete att tillgängliggöra kulturen,när det så blir dags igen.
Är du medlem i Syntolkning Nu i Sverige? Först och främst behöver du inte vara medlem för att ta del av de evenemang som vi erbjuder med syntolkning. Du kan även köpa egna biljetter till aktuell dag och ändå ta del av syntolkningen.Syntolkning är inget som ges bidrag till via skattemedel utan vi arbetar på uppdrag. Oftast är det då arrangören som tar kostnaden för själva syntolkning.

För vem
Syntolkning är något som inte bara ger synsvaga möjlighet att ta del av olika evenemang. Syntolkning Nu bokar via sina inarbetade nätverk biljetter, långt fram, redan innan biljettsläpp. På så sätt kan intresserade boka långt i förväg, fundera ett tag och sedan bestämma om det är rätt dag och tid att gå. Flera SRF distrikt bokar större grupper via oss och vi hjälper till med administrationen medan distriktet erbjuder detta som en medlemsaktivitet. För oss är det viktigt att även vänner och anhöriga får sitta tillsammans.

Medlemsavgifter:

  • Syntolkar 200:- per år
  • Stödmedlem 150:- per år
  • Familj/Förening 300:- per år
  • Bidrag till verksamheten, valfritt belopp.

Swisha till 123 504 77 09 ange mailadress. Det går även bra via BankGiro 657-1327. Från 2020 började vi vi ta ut en avgift om 35 kronor per bokning för de som inte är medlemmar. Detsamma gäller även större grupper som inte är medlemmar. Detta för att få lite kostnadstäckning för allt det administrativa arbete som en bokning trots allt innebär och som vi hjälper till med.