BUFF – 2020

FESTIVALEN ÄR PGA CORONA FRAMFLYTTAD TILL SENARE!

Med tyst röst förmedlas en upplevelse till den som lyssnar
I samarbete med Barn och UngdomsFilm Festivalen 2020 samt med hjälp av Svenska Filminstitutet kommer följande titlar erbjudas med live syntolkning och separat uppläst svensk textremsa under festivalen 2020.
Till de utländska filmerna kommer syntolken även berätta texten. Detta för de som inte kan det utländska språket eller inte hinner läsa. Därtill erbjuder vi även en unik hjälp med uppläst text, på svenktextad film, för de som bokat detta! Continue reading ”BUFF – 2020”