GÖTEBORG FILM FESTIVAL 2023

Med tyst röst förmedlar vi en upplevelse
I samarbete med Göteborg Filmfestival och filmernas respektive distributörer samt med hjälp av Svenska Filminstitutet kommer följande titlar erbjudas med live syntolkning under festivalen 2023.
Till de utländska filmerna kommer syntolken även berätta texten. Detta för de som inte kan det utländska språket eller inte hinner läsa.  Continue reading ”GÖTEBORG FILM FESTIVAL 2023”