PRESSMEDDELANDE 2013-11-29

Internationellt syntolkningssamarbete:
Nordic Audio Film Forum

Nordic Audio Film Forum grundades informellt den 3 november 2013 i Timmendorfer Strand, Tyskland. I forumet ingår för närvarande följande föreningar:

 • Andersicht e. V. – Kompetenz für hör- und tastsinnige Projektarbeit (Tyskland)
 • Mittetulundusühing Kakora (Estland)
 • Näkövammaisten kulttuuripalvelu ry (Finland)
 • Syntolkning Nu (Sverige)

Forumet är även öppet för nya partners.

Målsättning:

Forumet vill bidra till ett bättre nationellt och internationellt utbud av syntolkning inom framför allt film, och TV men även det kulturella utbudet i stort. Detta hoppas vi kunna uppnå genom erfarenhetsutbyten och gemensamma initiativ och projekt.
Samarbete på syntolkningens område skulle ge mer engagemang och fler möjligheter för blinda och synskadade personer att delta i det kulturella utbytet mellan länderna. Dessutom ökar det den sociala gemenskapen.

Forumets syfte är att skapa mer och bättre PR och information till allmänheten om vad syntolkning är, och vad det bidrar till. I synnerhet vid filmfestivaler och stora evenemang bör möjligheterna till assisterande hjälpmedel förbättras. Forumet tänker engagera sig i produktionen av syntolkningsspår till filmer som nomineras till internationella filmfestivaler, och se till att dessa anpassningar även överförs till fler berörda länder. Offentliga syntolkade visningar vid etablerade filmfestivaler i olika länder ska hållas så snart som möjligt.

Eftersom filmer på originalspråk ofta textas endast för internationellt bruk, med undantag för Sverige, skapas ytterligare barriärer för de med nedsatt syn. Dessa hinder borde undanröjas så snabbt som möjligt, genom att erbjuda syntolkningsspår även med översättningarna.
Medlemmarna i Nordic Audio Film Forum kommer själva att söka bidrag i sina respektive länder och arbeta för att etablera partnerskap inom film- och mediebranschen. Vi vill sprida kunskap inom området så att det internationella samarbetet för mer syntolkning konkret och med handlingskraft kan genomföras.
Övriga partner från Norden är välkomna att delta och samarbeta.

Nästa steg:

1. Eurovision Song Contest 2014 i Köpenhamn kan som internationellt evenemang, om levande syntolkning erbjuds, bli en tydlig markering för ökat engagemang för och deltagande av synskadade från de inblandade länderna. Vi ämnar kontakta operatörer och tv-stationer för att informera om lämpliga åtgärder, samt hjälpa till att genomföra dessa.

2. Medlemmarna i forumet ska arbeta för att filmer som nomineras till internationella festivaler blir försedda med syntolkningsspår i sina länder, och med hjälp av forumet även kan syntolkas på de övriga medlemsspråken. Genom utbyte och internationellt samarbete bidrar vi till kvalificering av syntolkningspraxis i de deltagande länderna.

3. De erfarenheter och kunskaper som byggs upp vid överföringen av ljudbeskrivningar och innehåll från ett språkrum till ett annat ska dokumenteras, vetenskapligt analyseras och publiceras.

4. Tillsammans ser deltagarna till att de gemensamma erfarenheterna och resultaten förmedlas via relevanta tidskrifter, forum, och media i varje enskilt land, och så snart som möjligt även på den egna Internet-plattformen för Nordic Audio Film Forum.

Grundare och initiativtagare:

Från Tyskland:
Dr. Jürgen Trinkus für Andersicht e. V. –
Kompetenz für hör- und tastsinnige Projektarbeit
Från Estland:
Kadrian Hiie, Raili Ilves och Helena Orle
Mittetulundusühing Kakora
Från Finland:
Maija Hirvonen
Näkövammaisten kulttuuripalvelu
Från Sverige:
Peter Lilliecrona
Syntolkning Nu

Contact Information of the members

 • Andersicht e. V. – Kompetenz für hör- und tastsinnige Projektarbeit
  Vorsitzender: Dr. Jürgen Trinkus
  Mühlenkampsredder 3, 24220 Flintbek, GERMANY
  Tel: +49 4347 909811; E-Mail: info@andersicht.net Homepage: www.andersicht.net
 • Mittetulundusühing Kakora:
  Tuulemaa 9-21, 10312 Tallinn, ESTONIA
  tel. +372 66 11 289, e-post: sarap@smail.ee; Homepage: http://kakora.sarasyl.com
 • Syntolkning Nu:
  Sven Hultinsgata 9c, 412 58 Göteborg, SWEDEN
  E-Mail: info@syntolkning.nu; Homepage: http://alltomsyntolkning.nu/