FÖRENINGEN SYNTOLKNING NU I SVERIGE

Syntolkning innebär att öka tillgängligheten genom att visualisera bilder från livearrangemang såsom teater, filmer och andra konstformer för personer som har nedsatt syn.

  • Syntolkning Nu:s ändamål är att sprida information om syntolkning i allmänhet och att syntolk skall bli ett nationellt begrepp.
  • Föreningen skall samverka med andra organisationer som är villiga att främja positiv utveckling för blinda, gravt synskadade samt synsvaga barn, ungdomar och vuxna.
  • Föreningen skall arbeta för att skapa fler arbetstillfällen för utbildade syntolkar, höja statusen samt verka för en bättre, rättvis och jämlik ersättning i förhållande till nedlagd arbetstid.
  • Föreningen skall utifrån tanken om alla människor lika värde, verka för de synskadades rätt till social gemenskap och möjlighet att besöka teatrar, biografer och arenor för att få se ett syntolkat evenemang.

 

 


STYRELSEN 2020

Mikael Persson, Glimåkra – Tf Ordförande
mikael.persson(at)syntolkning.nu

Niklas Gårdelid, Trollhättan – Sekreterare
niklas.gardelid(at)syntolkning.nu

Vakant – vOrdförande

Ulf Olausson, Västerlanda
ulf.olausson(at)syntolkning.nu

Anders Ziethén, Borås
anders.ziethen(a)syntolkning.nu

Suppleanter

Lotta Isacsson, Stockholm
lotta.isacsson(at)alltomsyntolkning.nu

Linus Forsberg, Jönköping
linus.forsberg(at)syntolkning.nu

Madeleine Linder, Göteborg
madeleine.linder(at)syntolkning.nu

***

Maila till alla:

styrelsen(at)syntolkning.nu