LIVESYNTOLKNING UNDER STOCKHOLM FILMFESTIVAL

FestivalslogganCherry, Dom över död man, Smashed, Steve Jobs, Flugparken, Nightcrawler, The imitation game, Wild, Taxi Theheran och Dope är några filmer som Syntolkning Nu live-syntolkat under Stockholm Filmfestival sedan 2012. Under årets filmfestival kommer man erbjuda syntolkning på ytterligare tre filmer. Först ut blir Indignation, därefter The birth of a nation och avslutningsvis Fyren mellan haven.

Continue reading ”LIVESYNTOLKNING UNDER STOCKHOLM FILMFESTIVAL”