AVSLUTNING AV KAMPANJEN #SEMIG

Den 19 november avslutades kampanjen med ett seminarium i Stockholm.

semigcollage1
Kampanjen, har varit och är ett samarbete mellan Riksorganisationen Unga Synskadade och Syntolkning Nu i Sverige. Mellan den 15 september till 19 november har närmare 50 personer, varav flera kända svenskar, visat sitt stöd för att den kultur de är en del av ska finnas till för alla.

Continue reading ”AVSLUTNING AV KAMPANJEN #SEMIG”

Tillgängliga filmer, inte bara på bio

Sedan en tid tillbaka visas många filmer på de svenska biograferna, med syntolkning och/eller uppläst textremsa. Flera filmer är som ännu inte haft premiär, tex ”Spectre” och ”En man som heter Ove” görs just nu klara för att bli tillgängliga via den mobil app som Svenska Filminstitutet och Post & Telestyrelsen tagit fram.

Continue reading ”Tillgängliga filmer, inte bara på bio”

STÖD VÅR VERKSAMHET

Många tror fortfarande att syn- och teckenspråkstolkning är samma sak. Det är det inte, utan två helt olika hjälpmedel till två olika grupper av funktionshindrade. Personer med nedsatt hörsel behöver hörhjälpmedel, tex hörslinga och teckenspråkstolk medan personer med synnedsättning behöver synhjälpmedel, tex glasögon och syntolk. Den landsomfattande syntolkningsverksamheten är inget som sker med hjälp av skattemedel.

Continue reading ”STÖD VÅR VERKSAMHET”