#SEMIG

Mellan den 15 september och 20 november genomförs kampanjen Se mig!

Collage från olika livesyntolkningarKampanjen, är ett samarbete mellan Riksorganisationen Unga Synskadade och Syntolkning Nu i Sverige, där bland andra kända svenskar visar sitt stöd för att den kultur de är en del av ska finnas till för alla. Även flera andra kända som okända personer medverkar i kampanjen.

Continue reading ”#SEMIG”

HÖSTENS TEATERSYNTOLKNINGAR

Det är med glädje vi kan konstatera att många teatrar och arrangörer ger möjlighet för synsvaga att få ta del av sina produktioner. Här en lista som innehåller pjäser från Malmö i Söder till Luleå i norr. Vi hoppas listan kan växa med fler syntolkade föreställningar, som vi idag inte känner till. Flera av de föreställningar vi redovisar är inte Syntolkning Nu med att arrangerar, men vi tycker ändå det är viktigt att man enkelt kan finna dessa pjäser.
Tyvärr finns säsongen 2015/2016 fortfarande en del arrangörer som inte erbjuder syntolkning. Anledningen är då ekonomisk, då de själva inte kan eller vill bära den kostnad som denna form av tillgänglighet erbjuder.
Vi har i flera år diskuterat detta med tidigare och nuvarande regering men ännu finns ingen nationell lösning.

Continue reading ”HÖSTENS TEATERSYNTOLKNINGAR”

STÖD VÅR VERKSAMHET

Många tror fortfarande att syn- och teckenspråkstolkning är samma sak. Det är det inte, utan två helt olika hjälpmedel till två olika grupper av funktionshindrade. Personer med nedsatt hörsel behöver hörhjälpmedel, tex hörslinga och teckenspråkstolk medan personer med synnedsättning behöver synhjälpmedel, tex glasögon och syntolk. Den landsomfattande syntolkningsverksamheten är inget som sker med hjälp av skattemedel.

Continue reading ”STÖD VÅR VERKSAMHET”