Bli medlem

Att bli medlem i föreningen Syntolkning Nu i Sverige

Föreningen som registrerades 2010 arbetar utifrån tanken om alla människor lika värde, verkar för de synskadades rätt till social gemenskap och möjlighet att besöka teatrar, biografer och arenor för att få ta del av ett livesyntolkat evenemang.

Syntolkning innebär att öka tillgängligheten genom att visualisera bilder från livearrangemang såsom teater, filmer och andra konstformer för personer som har nedsatt syn.

  • Syntolkning Nu:s ändamål är att sprida information om syntolkning i allmänhet och att syntolk skall bli ett nationellt begrepp.
  • Föreningen skall samverka med andra organisationer som är villiga att främja positiv utveckling för blinda, gravt synskadade samt synsvaga barn, ungdomar och vuxna.
  • Föreningen skall utifrån tanken om alla människor lika värde, verka för de synskadades rätt till social gemenskap och möjlighet att besöka teatrar, biografer och arenor för att få se ett syntolkat evenemang.

Som medlem i Syntolkning Nu

  • får du förhandsinformation, via medlemsutskick, om kommande biljettsläpp. På så sätt kan du försäkra dig om biljetter och samtidigt avvakta med betalningen till någon månad innan aktuellt datum.
  • slipper du den administrativa avgiften som vi måste ta ut av alla som inte är medlemmar.
  • kan du ibland få extra erbjudanden, som rabatterade biljetter eller rent av gratis biljetter till en kommande syntolkning.
  • stödjer du verksamheten som idag inte har några bidrag.
  • kan du tipsa oss om evenemang som skulle kunna vara intressanta att tillgängliggöra.
  • får du uppleva syntolkningar av olika slag, då vi livesyntolkar runt om i landet.
  • får du delta i årsmötet, som äger rum i mars månad. Detta på plats eller via internet.

 

Välkommen att bli medlem i Syntolkning Nu.
Som enskild medlem betalar man 150 kronor per år / 41 öre per dag.
Som familj eller förening betalar man 300 kronor per år.
En utbildad syntolk betalar 200 kronor per år.
Swisha till 123 504 77 09 eller betala via BG 657-1327.
Glöm inte ange namn och kontaktuppgifter.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå