Föreningen Syntolkning NU i Sverige

Syntolkning innebär att öka tillgängligheten genom att visualisera bilder från livearrangemang såsom teater, filmer och andra konstformer för personer som har nedsatt syn.

  • Syntolkning Nu:s ändamål är att sprida information om syntolkning i allmänhet och att syntolk skall bli ett nationellt begrepp.
  • Föreningen skall samverka med andra organisationer som är villiga att främja positiv utveckling för blinda, gravt synskadade samt synsvaga barn, ungdomar och vuxna.
  • Föreningen skall arbeta för att skapa fler arbetstillfällen för utbildade syntolkar, höja statusen samt verka för en bättre, rättvis och jämlik ersättning i förhållande till nedlagd arbetstid.
  • Föreningen skall utifrån tanken om alla människor lika värde, verka för de synskadades rätt till social gemenskap och möjlighet att besöka teatrar, biografer och arenor för att få se ett syntolkat evenemang.

Peter Johansson, Nacka Ordförande

Peter Lilliecrona, Göteborg
Vice ordförande

Tommy Citrohn, Alstermo Ekonomiskt ansvarig

Evette Estivhu, Olofstorp
Webb & digitala sidor

Emmeli Stjärnfeldt, Malmö Ledamot

Verksamhetskoordinator
Peter Lilliecrona, Göteborg

Fredrik Forsberg, Hisingen
Suppleant

Ulrika Maria Johansson, Nacka
Suppleant

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå