Vad är syntolkning

Varför syntolkning

Välj en film eller teaterföreställning eller varför inte ett live event du aldrig tidigare sett. Oavsett ålder, slut ögonen.
Du hör dialogen, musiken, sångerna och alla ljuden i lokalen. Du tar del av allt som tydligt uttalas. Men du missar alla nyanser, allt som sägs ”mellan raderna” och i alla skiftningar i ansiktsuttrycken.
Du missar stjärnhimlen som illustrerar att det är natt, blickarna mellan två personer som är det enda som avslöjar deras förälskelse, att en person som promenerar på en trottoar upprepade gånger ser sig över axeln och därmed signalerar en rädsla som aldrig uttalas.
Alla andra runt omkring dig förundras över scenografi, kläder, koreografin vilket de också kommenterar utan att du kan delta i det hela.
Plötsligt känns en tjärdoft, röklukt som du inte kan placera och börjar bli orolig medan du nu tänker på annat.

Det är där syntolken kommer in. Syntolkens uppdrag är att kort och koncist berätta det som inte sägs. Placera den som inte ser i tid och rum, beskriva gester och miner, konkretisera det outtalade. Helt enkelt ”låna ut sina ögon” för att hjälpa till att lägga det pussel av sagt och osagt, illustrerat och underförstått som utgör kärnan i en film, teater eller annat arrangemang.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå