KOMMANDE SYNTOLKNINGAR

Det finns en stor oro över att närvara på evenemang med ett stort antal besökare. WHO deklarerade den 11 mars att covid-19 nu är en pandemi. Sjukdomen finns nu eller kommer snart att finnas i alla världsdelarna och kommer sannolikt att drabba alla världens länder.
Folkhälsomyndigheten kommer med rekommendationer som politikerna sedan beslutar om.

11 mars tog regeringen beslut att stoppa alla allmänna sammankomster med mer än 500 personer. Beslutet är ingen rekommendation utan ett skarpt beslut.
Beslutet gäller från och med den 12 mars och tillsvidare. Det berör bland annat både idrottsevenemang, konserter och demonstrationer – om de samlar mer än 500 personer. Skulle någon ändå arrangera ett evenemang med fler än 500 personer har polisen befogenhet att upplösa det. Det är också straffbart enligt lag och kan ge böter eller fängelse upp till sex månader. Continue reading ”KOMMANDE SYNTOLKNINGAR”